• Hallvard T. Bjørgum, tre gonger vinnar av spelemannsprisen og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin store kultur-innsats, er fornøyd med vedtaket i Setesdal Regionråd. FOTO: Johs. Bjørkeli

Siger til Bjørgum

Setesdal regionråd vil gje penger til kulturformidling frå Setesdal likevel. — Ein siger, seier spelemann Hallvard T. Bjørgum