• Amcar-entusiast Ommund Engestøl Flakk hjelper Asbjørn Larsen med skiltet som viser at Lillesandsdaene nærmer seg med stormskritt. Lørdag er det klart for crusing med amerikanske biler fra Kristiansand til Lillesand. Trine Wilhelmine Rønnevig reklamerer for sommeråpne butikker, mens Helen Reiersen inviterer til loppemarked i Brekkekjær. Morten Arentz- Grastvedt minner om at Lillesand sparebank deler ut stipend i eteateret 27. mai. Foran Anders Andersen, Margit Realfsen og Wanda Longnes fra Lillesand seilforening. FOTO: Erlend Olsbu

Torvet Lillesand 23. mai