Uteste­det hadde skjult alko­hol­reklame. Ble avslørt av egen ansatt.