Splittelse i lokalt kirkesamfunn. Medlemmer har meldt seg ut.