Får starte folkehøgskole i Kristiansand

KrF har fått gjennomslag for statlig støtte til en folkehøgskole i Kristiansand. Den vil ha egne plasser for enslige mødre og elever som har droppet ut.