• Aktor, førstestatsadbvokat Dennis Danielsen i samtale med forsvareren. advokat Sveinung Søndervik Johnsen, før saken startet onsdag morgen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Tiltalte husker ikke noe fra drapet

— Den tiltalte husker ikke noe, men skjønner at han er gjerningsmann. Straffesaken mot min klient kommer derfor til å dreie seg om straffeutmåling, ikke skyld.