• FORMALITET: Først når Statens Landbruksforvaltning (SLF) har godkjent Lillesand kommunes søknad om å fjerne boplikt på Ågerøya, kan man selge hus uten boplikt. FOTO: Lars Hoen

Ikke selg hus uten boplikt ennå

Dagens regler gjelder til den nye forskriften er vedtatt.