• FORESLO: Det var Aps Hanne Nøding Ekeland som foreslo å plasseres minnestatuen ved Risøbank i driftsstyret. FOTO: Jarle R. Martinsen

"Flyttet" 22. juli-statuen

Rådmannen og fagpersonene ville ha 22. juli-statuen plassert ved kulturhuset i Mandal. Men lokalpolitikerne "flyttet" den til Risøbank.