Vil ikke binde driveplikten

Vennesla kommune ønsker ikke å inngå tiårs leiekontrakter, slik loven krever, når driveplikten på dyrket mark skal oppfylles.