• NYE EIERE: Kristiansanderen Randi Lauvland Sundby og ektemannen Hans Jacob Sundby i selskapet Læringsverkstedet har kjøpt tretten private barnehager av kjeden Fire årstider. 10 av barnehagene ligger i Kristiansand. FOTO: MARIT RASMUSSEN

- Pengene skal komme barna til gode

Regjeringen vil at en ny lov skal begrense ikke-kommunale barnehagers rett til uttak av verdier, men den største private aktøren Kristansand sier det ikke vil påvirke deres drift.