Venter på belønnings-svar

I løpet av få dager vil statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ta stilling til om Kristiansandsregionen mister eller beholder belønningsmidler på 60 millioner kroner til kollektivtrafikk og reduksjon av bilbruken.