• KOORDINATOREN: Hildegunn Schuff har ansvar for Klimafestivalen 2013 i Kristiansand, som arrangeres lørdag på Odderøya. Arrangementet er et ledd i Klimavalg 2013, med nasjonale klimamarkeringer i mange byer og tettsteder. FOTO: Inger M. Witteveen

Tro, håp og klima

Hildegunn Schuff fra Songdalen håper på et inkluderende samfunn og tror på en bærekraftig klimapolitikk.