• Landets kommuner forbereder seg nå på å ta imot nye pasientgrupper som tidligere ble henvist til sykehus. FOTO: FLT-PICA, Lars Pehrsson, Code 30152

Tidenes kommunale helseløft

Samtidig som de får eldrebølgen rett i fanget, forbereder Knutepunkt Sørlandet-kommunene seg på å overta nye oppgaver fra sykehusene.