• Vesterhavna i 1961. Skoleskipet Sørlandet ligger til kai ved fiskebrygga. Legg merke til villaer og hager der hotell Caledonien ligger i dag. FOTO: Widerøes flyveselskap

Gammelt og luftig fra Kristiansand

For første gang presenteres hele Kristiansand slik byen og omegn har sett ut i fugleperspektiv. Velkommen til en lokalgeografisk luftetur i bokform.