• FEIL SOM VANLIG: Kristin Nilsen viser handicap-parkeringen utenfor Butikkhuset. Bilen har ikke lov å stå her, men som vanlig parkerer bare folk.

- Venndølene kan parkere - men ikke korrekt

82 gebyrer er skrevet ut til nå i år. Det kunne vært det mangedobbelte. Trafikkbetjent Kristin Nilsen slutter aldri å la seg overraske over venndølenes evne til å parkere feil.