• ET ALL RIGHT LAM: Dommer Morten Foss (tv) er godt fornøyd med kvaliteten på værlammet til Knut Berg. Dette vil bli et godt avlsdyr og far til mange nye lam. FOTO: Johs. Bjørkeli

Sauesjået i Valle ble en folkefest

Folk strømmet til sauesjået i Valle i år også. En populær møteplass der sauen strever for å være hovedfokuset.