Frontkollisjon på rv. 9 i Bykle

To personbiler har kollidert i en møteulykke ved Hovden.