- Ingen korrupsjon i min tid

På direkte spørsmål om Arvid Grundekjøn har vært vitne til korrupsjon i Kristiansand kommune i sin "regjeringstid", svarte ordføreren definitivt nei.