• KOSTBART TILTAK: Hvert år kalkes elver og innsjøer i Agder for til sammen 17 millioner kroner. Jobben med å spres 325 tonn kalk på Ogge koster 500.000 kroner. Mandag startet arbeidet. FOTO: Frode Lindblom

Sure Agder-vassdrag

325 tonn kalk spres nå på Ogge for å sikre laksen i Tofdalselva. Vassdragene på Sørlandet er fortsatt så sure at det må kalkes mange år fremover.