• "Skitt fiske": Laksefisket i Sørlandselvene har gitt dårlige fangstresultater så langt denne sesongen. FOTO: Henrik Ihme

Dårlig laksefangst i sørlandselvene

Det har blitt fanget vesentlig mindre laks i sørlandselvene så langt denne sesongen sammenlignet med de siste årene.