• SØRLANDSUTVALGET: Kjell O. Johannessen - prosjektleder NCE Node, Toffen Gunnufsen - gründer og styremedlem Toffen Live, Anne Lene Dale - direktør Agderforskning, Siri Mathiesen - regiondirektør NHO Agder, Erling L. Hellum - direktør Innovasjon Norge Agder, Erle Holstad Wright - studentrådsleder UiA /Oxford Research, næringsminister Trond Giske, leder for utvalget Torunn Lauvdal - rektor UiA , kommunalminister Liv Signe Navarsete, Sarita Sehjpal - gründer og daglig leder Mother India, stortingsrepresentant Alf Inge Holmelid (ikke i utvalget), og Agnes Norgaard - distriktssekretær LO Aust Agder. ARKIVFOTO FOTO: Roald Ankersen

Letter på sløret om Sørlandsutvalget

I ett år har Torunn Lauvdal ledet det regjeringsoppnevnte Sørlandsutvalget. Møtereferatene er hemmelige, men halvveis i arbeidet gir hun en statusrapport onsdag under Arendalsuka.