• VELBRUKT: Leiv Ilebekk har selv skrevet flere brev på denne maskinen, som også har produsert utpantingskrav og illegal motstandsavis. FOTO: Lars Hollerud

Tyskerne fant den aldri

Med denne skrivemaskinen settes punktum for den illegale avisproduksjonen som foregikk i det knøttlille rommet i Kronprinsens gate 13.