Innbrudd i 15 hytter

Ukjente gjerningspersoner har tatt for seg store deler av hyttefelt.