Elgen, en fjert i kosmos

Den kommende elgjakten sparer miljøet for 70.000 tonn med utslipp av klimagasser.