• FOTO: Jarle R. Martinsen

Slik skal volden stanses

Mandal opplever stadig mer helgevold i sentrum. Nå settes tiltak inn for å demme opp mot dette.