Planlegger minneutstilling

Belkisa Segetalos medstudenter ønsker å stille ut Belkisa sine arbeider som et minne om venninnen.