Færrest trafikkdøde på Agder

I Region sør er det Aust-Agder og Vest-Agder som har færrest antall ulykker, skadede og drepte i trafikken.