Det er store forskjeller på busspriser.Mellom 50 og 60 prosent av alle busspassasjerene betaler i snitt bare rundt 7 kroner og 50 øre for bussbilletten.Dette er alle som har ungdomskort, studentkort, månedskort og andre rabattordninger.De siste 40 prosentene betaler full pris.Eksempelvis: Kristiansand-Trekanten: 25 kroner, Kristiansand-Vennesla 35 kroner, eller Kristiansand-Lund 15 kroner.