Front mot front-kollisjon

Fem personer var involvert i en frontkollisjon på E18 ved Arendal. En Volvo og en Mazda traff hverandre forskjerm mot forskjerm. Alle de involverte skal har klart seg uten alvorlige skader.