Redningsaksjon ved Tromøya

Hovedredningssentralen har nå kontrollen etter at en båt fikk motorstopp øst for Tromøya.