Trærne i Posebyen felles

Trær, busker og blomster som hindrer fremkommelighet eller skader fortau og hus skal nå vekk fra gatebildet i Posebyen. Ingeniørvesenet i kommunen har igangsatt en aksjon for å fjerne de grelleste tilfellene.