Forventer skader i millionklassen etter flom

Informasjonssjefen ved If Skadeforsikring regner med at flommen på Sørlandet vil resultere i flomskader i millionklassen.