• SANT NOK: Leder av Jernbaneforum Sør, Oddvar Skaiaa (nærmest), tok til seg konserndirektør Einar Engers antydning om at sørlendinger muligens er for snille. FOTO: Kristin Ellefsen

Sørvestbanen trenger 25 mrd.

For å nå målet om radikalt kortere reisetid med toget østover og vestover fra Sørlandet, må Staten firedoble bevilgningene, mener Oddvar Skaiaa.