MANDAL: Dermed skal sykehuset selges på det åpne markedet.

— Det vil nå derfor bli laget et prospekt og sykehuset vil legges ut for salg, sier direktør for Sørlandet sykehus HF, Jan Roger Olsen, til Lindesnes.

I verste fall kan kommunen gå glipp av å få sykehuset tilbake i sine hender, melder avisa Lindesnes.

Markedsverdien har vært anslått til 22 millioner kroner, men teknisk verdi er på omlag 70 millioner.

— Kommunen er fortsatt interessert i sykehuset, og vi er positive til et slikt kjøp. Vi har likevel ikke fått klarsignal for å gå inn i en direkte salgsavtale med kommunen, sier Olsen til Lindesnes.