Graverende vogntogavsløringer

Veivesenet har lørdag parkert flere vogntog de har ansett som for dårlig skodd for sørlandske vinterveier.