Travelt for Viking

Bergingsoppdragene lar ikke vente på seg for Viking lørdag ettermiddag, og trailerne er de som trenger mest hjelp.