De fem faste fra Vest-Agder er fordelt

Ved 00.37-tiden er 99,9 prosent av stemmene i Vest-Agder opptalt.