Brøt ut brann på aldershjem

Startet på rommet til en beboer.