Færre menn studerer

Kvinneandelen ved norske universiteter og høyskoler blir stadig høyere.