NOKAS-ansatte rammet av posttraumatisk stresslidelse