Fortsetter kampen mot hvalen

Kystvaktsskipet KV Nornen fortsetter jakten på det svære hvalkadaveret som tidligere i uken strandet ved Sodefjed.