Problemer for Christian IV

Feil på sensorer fører til at Christian IV er forsinket.