• Her truer raneren en av de ansatte i Birkenes sparebank. FOTO: Birkenes sparebank

Bankansatte tilbake på jobb

Alle de ransutsatte bankfunksjonærene i Birkenes Sparebank er tilbake på jobb dagen derpå.