• BYGGER: Til tross for trang økonomi bygges det i Lillesand kommune. Utvidelsen av Høvågheimen er begynt, og det vil være full drift med 28 sykehjemsplasser i oktober 2011. FOTO: JOSTEIN BLOKHUS FOTO: Blokhus

Utfordringene står i kø i Lillesand

Problemene er mange i et gjeldstynget Lillesand. Folketallet vokser som aldri før. Presset på skoler og barnehager vil øke.