• ORIENTERTE: Politistasjonssjef Ole Hortemo orinterte i dag politikerne om voldsutviklingen i Kristiansand.

Mer vold og narkotika i Kristiansand

Det begås færre innbrudd i Kristiansand, mens antall vold— og narkosaker øker.