• FOTO: Vegard Nekstad

Anleggsfolk vil redde kildevannet

Flere lokale firmaer vil jobbe gratis for at kildevannet fra CB-kilden skal tilfalle folket igjen.