Vil tvinge Mæle til å bo her

Freddy de Ruiter vil finne ut om det er mulig å tvinge Ola Mæle til å overholde boplikten på Ågerøya.