Antall asylsøknader doblet

Utlendingsdirektoratet (UDI) har registrert dobbelt så mange asylsøknader i år sammenliknet med 2007.