Tekniske problemer

På grunn av strømbrudd, er oppdateringene på fvn.no uregelmessige i formiddag.