• Ved melkebanken på Sørlandet sykehus Kristiansand er de i ferd med å gå tomme for melk til de aller minste barna. Nå trenger sykehuset nye givere. FOTO: Kjartan Bjelland

Mangel på morsmelk ved Sørlandet sykehus

Ved et av lagrene ved morsmelkbanken på Sørlandet sykehus i Kristiansand er det snart tomt. Nå trenger sykehuset nye givere.